Bezesporu nejslavnější stavbou sušického stavitele Karla Houry je rozhledna na Svatoboru. Její výstavbě předcházel zánik staré rozhledny z konce 19. století, ta se začla naklánět jako věž v Pise, až musela být uzavřena a zbořena.

Dvě rozhledny

První rozhledna svatoborská spatřila světlo světa roku 1898. Projekt získali sušičtí turisté od arch. Vratislava Pasovského, o samotnou stavbu se postaral sušický stavitel Václav Rudolf Mirvald. Mirvald se v Sušici těšil velice dobré pověsti, v případě rozhledny na Svatoboru se ale dočkal velmi neblahého výsledku. Rozhledna se časem začala naklánět a praskat. V roce 1933, kdy její odklon od svislé osy činil 1 m 78 cm, musela být uzavřena. Zbořena byla v roce 1934. Pouhé tři měsíce pak stačili sušickému staviteli Karlu Hourovi, aby tu podle svého projektu postavil novou věž. Vyhnal ji do výšky 31 metrů a opatřil 182 schody. Chata v sousedství pochází z roku 1936. Vystoupáte-li na vrchol rozhledny, rázem se ocitnete ve výšce 871 metrů nad mořem, odtud je nádherný pohled do kraje a na zahraniční šumavské velikány. Z vyhlídky vidíte Ždánidla, hřebeny Plesné i Polední hory a skalnaté temeno mohutného Javoru. Za jasného počasí je možno vidět i hrad Přimdu, Radyni u Plzně nebo hřebeny Boubína.

Vodolenka

Není to ale jen rozhledna, co dělá Svatobor Svatoborem. Vydáte-li se kolem Klicperovy skály, která nepřipomíná známého spisovatele Václava Klimenta Klicperu, ale jeho syna Ivana, častého hosta zdejších lázní, dojdete na Vodolenku. Bývalé lázně jsou dnes obklopeny areálem dětského tábora a o prázdninách tu bývá živo. V areálu se doposud zachovala zchátralá budova starých lázní, barokní kaple Panny Marie Pomocné, Vodolenina studánka, ale i lázeňská vila zv. Bohumil, dnes Sokolov. Budete-li si chtít areál prohlédnout, je vhodné se domluvit s vedoucími tábora.

Scheinostovo zátiší

Na turistické cestě ze Sušice procházíte přes Scheinostovo zátiší s altánkem. Vybudováno bylo společností Solo v roce 1927 na památku továrníka Františka Scheinosta. Dnes tu naleznete altánek, okolo kterého protéká zurčivý potůček.

Starý vodojem

Nechcete-li stoupat až na Svatobor, můžete si vyšlápnout třeba na jedno z jeho úpatí, které je od roku 1931 korunováno věžičkou starého vodojemu. Věžička slouží jako vyhlídka, je volně přístupná a je odtud pěkný výhled na město. Za podobnými výhledy se můžete vypravit i na Andělíček nebo Žižkův vrch s památníkem v podobě husitského kalicha z roku 1924.

Martin Lorenc