Muzeum

Zavítáte-li do Sušice, návštěvu Muzea Šumavy byste si rozhodně neměli nechat ujít. Muzeum v Sušici vzniklo již v roce 1880 a od té doby stačilo již leccos nasbírat. Dům plný pokladů, který je sám o sobě unikátem, za návštěvu rozhodně stojí. Kouzlo sirek Muzeum se pyšní například archeologickými sbírkami. Seznámíte se tu s nálezy ze slovanského pohřebiště […]

Přečtěte si více

Radnice

Uprostřed sušického náměstí stojí radnice. Vzhledem k tomu, že je považována za jednu z nejvýznamnějších radničních budov v zemi, vaší pozornosti by rozhodně uniknout neměla. Radnice v proměnách staletí Sušická radnice, velkolepý palác uprostřed náměstí, vznikla po požáru v roce 1592. Již v roce 1607 opěvovali její novou vysokou hodinovou věž místní humanisté, samotná stavba […]

Přečtěte si více

Chrám sv. Václava

Nejstarším a největším sušickým kostelem je děkanský chrám sv. Václava. Původně tu stával románský kostelík, první zmínky o něm jsou z roku 1233, je to vůbec první písemný záznam o Sušici. Později ustoupil nové gotické bazilice, když král Jan povolil vybudování hradeb, na nichž kostel sv. Václava stál. Hlavní městská hradba tvoří jeho jižní obvodovou […]

Přečtěte si více

Chrám Panny Marie

Chrám Matky Boží, zasvěcený panně Marii Nanebevzaté, je obklopen hřbitovem. Hořejšímu sušickému předměstí, kdysi zvanému Nuželice, vévodí už od časů gotiky. O tom, kdo ho tu postavil, se dodnes vedou spory. Ztlučení mniši Chrám Matky Boží byl zřejmě založen augustiniány. Jejich klášter nechal v Sušici zřídit král Jan Lucemburský na přání své zemřelé manželky Elišky […]

Přečtěte si více

Chrám sv. Felixe

Nejmladším ze sušických kostelů je chrám sv. Felixe z Cantalice. Kostel je vybudován v barokním stylu a dnes patří kapucínskému řádu. Počátky kláštera Kapucínský klášter v Sušici vznikl krátce po ukončení pustošivé třicetileté války. Zakladateli kláštera byli majitel žichovického panství hrabě Jindřich Libštejnský z Kolovrat a samotný císař Ferdinand III. Základní kámen v roce 1651 […]

Přečtěte si více

Kaple Anděla Strážce

Na vrchu Stráži nad Sušicí naleznete centrum kultu Anděla Strážce. Město za své nádherné poutní místo vděčí především dvěma měšťanským mecenáškám Alžbětě Meržkové, rozené Rozacýnce z Karlšperka a Rozině Polyxeně Weisenregnerové z Uračova, které na stavbu andělského chrámu věnovaly pozemky a peníze. Zrod kaple Kaple Anděla Strážce, zvaná zdrobněle Andělíček, byla na vrchu porostlém kdysi dubinou […]

Přečtěte si více

Kaple

Sušice, to nejsou jen tři kostely a poutní kaple Anděla Strážce. Na časy minulé tu upomíná celá řada církevních památek. V Sušici je doslova překapličkováno. Na kaple a kapličky tu narazíte doslova na každém kroku. Zde uvádíme ty nejzajímavější. Morová kaple Na časy morové epidemie, která na naše území pronikla z Balkánu, upomíná mešní kaple sv. […]

Přečtěte si více

Hradby

Středověká města bývala nedobytnými pevnostmi. Ani Sušice nebyla výjimkou. Co by ostatně bylo královské město bez hradeb? Sušice si ovšem pořídila hradby rovnou dvojí. Hradby krále Jana Tu první, vnitřní hradební zeď povolil sušickým postavit král Jan Lucemburský. Bylo to v roce 1322 a dodnes na tuto událost upomíná kamenná deska ve vestibulu radnice. Hlavní městská […]

Přečtěte si více

Židovské památky

Sušice má také židovské gheto a hřbitov. Ze tří synagog se však do dnešní doby nezachovala bohužel žádná. Návštěvník Sušice by však rozhodně neměl zapomenou navštívit židovský hřbitov. Ztracené gheto Staré sušické židovské gheto byste nalezli v dnešní Vodní ulici a zčásti také v ulici Na Baště. Bylo to v době, kdy Vodní ulice bývala […]

Přečtěte si více

Špitál

První zmínka o špitále v Sušici pochází z roku 1352, tehdy král Karel IV. povolil řádu křižovníků s červenou hvězdou zřídit špitál a klášter (jeho osud není znám, dokonce ani místo, kde stával). Ke zřízení špitálu snad nakonec nedošlo, neboť netrvalo dlouho a sama městská obec prosila arcibiskupa Arnošta z Pardubic, aby zřídil v Sušici […]

Přečtěte si více