Uprostřed sušického náměstí stojí radnice. Vzhledem k tomu, že je považována za jednu z nejvýznamnějších radničních budov v zemi, vaší pozornosti by rozhodně uniknout neměla.

Radnice v proměnách staletí

Sušická radnice, velkolepý palác uprostřed náměstí, vznikla po požáru v roce 1592. Již v roce 1607 opěvovali její novou vysokou hodinovou věž místní humanisté, samotná stavba radnice byla dokončena v roce 1619. Dlouho se z ní ale sušičtí netěšili, neboť již v roce 1707 ji opět poničil požár. Při následné přestavbě došlo k jejímu rozšíření na úkor sousedních domů, mezi kterými byla i stará gotická radnice. Radnice tehdy nabyla svých dnešních obřích rozměrů a stala se jednou z největších v Čechách. Postaral se o to stavitel italského původu Carlo Zanetti, v Sušici ovšem zvaný Karlem Zanetou. Další úpravy prodělala v 19. století, především v souvislosti se správní reformou a vznikem okresního úřadu. Radikální přestavba v polovině 19. století dala radnici dnešní uniformní vzhled. Poslední úpravu prodělala budova v roce 1898, kdy ji sušický stavitel Rajmund Denk připravil o renesanční okna a klasicistní štíty.

Staleté šrámy i vzácné malby

Radnice prošla před několika lety velkou rekonstrukcí. Na památkáře tehdy čekalo opravdové překvapení – při odstranění části omítek kolem hlavního zdiva bylo odhaleno rozsáhlé poškození nosných zdí, objeveny byly až čtyřcentimetrové praskliny, které vznikly během požáru v roce 1707. Nebylo to ale překvapení jediné. Očištění sálových místností v prvním patře odhalilo jedinečnou a velkolepou prostorovou dispozici. V těchto prostorách byla také objevena řada historických maleb převážně z 19. století, která zdejším interiérům dodala zámecký lesk. Požár tu přežil jeden jediný erb z kdysi patrně velkolepé erbovní výzdoby. Patřil rodině Perglarů z Perglasu. Překvapení čekalo také v prvním patře v malé místnosti pod věží. Po odstranění dodatečně vloženého plochého stropu byla odhalena původní renesanční klášterní klenba někdejší radniční kaple.

Co tu můžete navštívit

Malby bohužel uvidíte jen v případě, že půjdete něco vyřídit na zdejší úřad. Pro běžného návštěvníka města nejsou k vidění. Zpřístupněna byla radniční věž, ze které je překrásný výhled na město. V sezónně na ni pouštějí turisty dvakrát denně. V podkrovních prostorách se pořádají výstavy.

Slavná deska a zvonek Planýř

Při návštěvě radnice se nezapomeňte podívat na slavnou kamennou desku krále Jana Lucemburského z roku 1322 hlásající pro věčnou paměť, že král dal město obehnat hradbou. Deska, která je jednou z našich nejvýznamnějších epigrafických památek, bývala umístěna ve Velké bráně a na radnici ji na přání rakouského arcivévody Štěpána přenesli v 19. stolení. Za zmínku stojí ještě zvonek Planýř, který v minulosti sloužil k ohlašování požáru. K vidění je na levém nároží radnice.

Kašna

Prostranství před radnicí patří kašně z roku 1783. Materiál, ze kterého byla postavena, byl ale v té době již partiový. Sušičtí šetřílkové tehdy upotřebili kámen ze staré fortny, která spadla v březnu roku 1782. Kašna se mohla nazývat Kvíčalova, podle kameníka, který ji měl postavit. Kvíčala se ale nepohodl s inspektorem nad kašnami Mračnou, a tak kašnu nakonec postavil kameník z nedalekých Horažďovic.

Martin Lorenc