Sušice má také židovské gheto a hřbitov. Ze tří synagog se však do dnešní doby nezachovala bohužel žádná. Návštěvník Sušice by však rozhodně neměl zapomenou navštívit židovský hřbitov.

Ztracené gheto

Staré sušické židovské gheto byste nalezli v dnešní Vodní ulici a zčásti také v ulici Na Baště. Bylo to v době, kdy Vodní ulice bývala nazývána Židovskou a ulice Na Baště Židovským rynkem. V roce 1704 žilo v Sušici 15 židovských rodin, kteří tu původně měli jen malou dřevěnou synagogu. O tu je připravil požár v roce 1707. Roku 1709 si v domě č. 149 vystavěli synagogu novou a větší. V 19. století jim již nestačila a tak židovská obec zakoupila tři domy a postavila v roce 1859 nový chrám. Starou synagogu ale nadále používaly v zimních měsících. Dnes tu bohužel nenajdete ani jednu z nich. Tu starší, spolu s dřevěnou modlitebnou používanou při slavnostech zničil požár gheta v roce 1923. Novou synagogu zničili komunisté na počátku šedesátých let. Z někdejšího gheta tak zbývá již jen několik domů, které nepodlehly požáru.

Židovský hřbitov

Za návštěvu ale rozhodně stojí starý židovský hřbitov. Židé si jej v hradbách u staré bašty, kde se zakopávaly mršiny, založili již v roce 1626. Dnes se na hřbitov vchází z ulice Příkopy brankou s dřevěným ostěním, nad kterou je umístěna kamenná luneta se symbolickým sedmiramenným svícnem – memorou. Po jeho levé straně je v hebrejštině, po pravé straně v angličtině a nad svícnem v českém jazyce nápis: „Tento židovský hřbitov (založený 1626) a nový hřbitov v Křičkově ulici (z roku 1876) jsou posledními památkami na židovské obyvatele města Sušice. Židé zde žili již ve středověku, jejich domovy stávaly v dnešní Vodní ulici. Poslední synagoga (z r. 1859) byla zbořena v r. 1964. Dne 27. listopadu 1942 byli sušičtí židé odvlečeni do Terezína a téměř všichni byli vyvražděni v koncentračních táborech. Za kamennou brankou vedou tři cihlové schody k uzamčeným železným vrátkům s ozdobnou mříží, které odkrývají pohled na hřbitůvek s doposud zachovanými barokními a klasicistními náhrobky.

Nový židovský hřbitov

Starý židovský hřbitov časem přestal stačit, a tak si sušičtí židé v roce 1876 otevřeli nový za městem, v dnešní Křičkově ulici. Typických židovských náhrobků ze světle šedého kamene tu ale mnoho nenaleznete. Spatříte tu především modernější náhrobky z tmavého až černého kamene, obdobných jako jsou na křesťanských hřbitovech té doby. Nápisy na náhrobcích jsou většinou dvoujazyčné, hebrejsko-německé nebo hebrejsko-české. Poslední zemřelý sušický žid tu byl pohřben v roce 1946. Od té doby hřbitov již neslouží svému účelu.

Martin Lorenc