Kaple Anděla Strážce

Na vrchu Stráži nad Sušicí naleznete centrum kultu Anděla Strážce. Město za své nádherné poutní místo vděčí především dvěma měšťanským mecenáškám Alžbětě Meržkové, rozené Rozacýnce z Karlšperka a Rozině Polyxeně Weisenregnerové z Uračova, které na stavbu andělského chrámu věnovaly pozemky a peníze. Zrod kaple Kaple Anděla Strážce, zvaná zdrobněle Andělíček, byla na vrchu porostlém kdysi dubinou […]

Přečtěte si více

Kaple

Sušice, to nejsou jen tři kostely a poutní kaple Anděla Strážce. Na časy minulé tu upomíná celá řada církevních památek. V Sušici je doslova překapličkováno. Na kaple a kapličky tu narazíte doslova na každém kroku. Zde uvádíme ty nejzajímavější. Morová kaple Na časy morové epidemie, která na naše území pronikla z Balkánu, upomíná mešní kaple sv. […]

Přečtěte si více

Hradby

Středověká města bývala nedobytnými pevnostmi. Ani Sušice nebyla výjimkou. Co by ostatně bylo královské město bez hradeb? Sušice si ovšem pořídila hradby rovnou dvojí. Hradby krále Jana Tu první, vnitřní hradební zeď povolil sušickým postavit král Jan Lucemburský. Bylo to v roce 1322 a dodnes na tuto událost upomíná kamenná deska ve vestibulu radnice. Hlavní městská […]

Přečtěte si více

Židovské památky

Sušice má také židovské gheto a hřbitov. Ze tří synagog se však do dnešní doby nezachovala bohužel žádná. Návštěvník Sušice by však rozhodně neměl zapomenou navštívit židovský hřbitov. Ztracené gheto Staré sušické židovské gheto byste nalezli v dnešní Vodní ulici a zčásti také v ulici Na Baště. Bylo to v době, kdy Vodní ulice bývala […]

Přečtěte si více

Špitál

První zmínka o špitále v Sušici pochází z roku 1352, tehdy král Karel IV. povolil řádu křižovníků s červenou hvězdou zřídit špitál a klášter (jeho osud není znám, dokonce ani místo, kde stával). Ke zřízení špitálu snad nakonec nedošlo, neboť netrvalo dlouho a sama městská obec prosila arcibiskupa Arnošta z Pardubic, aby zřídil v Sušici […]

Přečtěte si více

Domy

O tom, že v Sušici jsou nejvýznamnějšími památkami renesanční měšťanské domy nemůže být sporu. Sušice to má dokonce úředně potvrzené. Samotný nestor české památkové péče, dr. Dobroslav Líbal, označil Voprchovský a Rozacínovský dům za jedny z nejvýznamnějších renesančních měšťanských budov v Čechách. Oba nádherné domy naleznete na náměstí. Vidět v Sušici můžete i domy další, […]

Přečtěte si více

Školy

Budete-li v Sušici se svými ratolestmi o prázdninách, nevím, zda se jim vzpomínka na školu bude zamlouvat. Sušické školní budovy jsou ale natolik krásné a výjimečné, že rozhodně stojí za zmínku i prohlídku. Vlastně jen dvě školy – Gymnázium a někdejší měšťanka. Velkolepé gymnázium Na gymnázium si Sušice musela počkat. Nepůsobil tu ani jezuitský, ani […]

Přečtěte si více

Moderní stavby

Období první republiky znamenalo pro Sušici dobu mimořádného rozkvětu. Ten se odrazil i ve výstavbě nákladných veřejných budov a malebných kolonií rodinných domků a vil. Stavěli tu takoví architekti jako Jindřich Freiwald nebo Karel Pecánek, kterým zdařile konkuroval místní stavitel Karel Houra. Od spořitelny po školu Dnešní ulice Poštovní by se klidně mohla jmenovat Freiwaldova. […]

Přečtěte si více

Hřbitov

Slavní lidé a cenné náhrobky – takový je sušický hřbitov. Vznikl teprve v 19. století, navzdory tomu tu najdete několik zajímavostí. Počátek hřbitova V druhé polovině 19. století bylo na starém sušickém hřbitově U Matky Boží pochováno již tolik nebožtíku, že přestal stačit. Rozšířit jej nebylo kam, a tak muselo město založit hřbitov nový. Koupilo […]

Přečtěte si více

Kuriozity

Nejen velkými a na první pohled nepřehlédnutelnými památkami se pyšní Sušice. V ulicích města můžete narazit i na malou, o to však zajímavější památku. Jen je třeba vědět, kam koukat. Kámen neštěstí Nejvíce sušických kuriozit najdete na náměstí. Patří mezi ně především kámen neštěstí. Své místo má v blízkosti kašny. Označuje místo, kde v roce 1672 […]

Přečtěte si více