Hrádek je od Sušice vzdálen pouhých 6 km po silnici č. 187. Hrádek je sice jen malé městečko, ale památek má tolik, že by mu je mohlo závidět nejedno velké město. Mnohé napovídá už samotný název obce – Hrádek, na malý hrad byste tu v minulosti skutečně narazili.

Jak šel čas s hrádeckým zámkem

Ty tam jsou ale časy, kdy tu hrádek stával. Znelíbil se totiž pánům Račínům z Račína, a ti na jeho místě vybudovali patrně někdy po roce 1590 renesanční zámek.

Roku 1731 zdejší panství zakoupil Jan Ferdinand, hrabě Desfours z Montu a Athienville. Novému pánu starý, v té době již nemoderní renesanční zámek, nestačil, a tak začal přistavovat ke starému zámku novou barokní část. Další z Desfoursů, Bedřich, nechal postavit ve dvoře zámku kapli sv. Valburgy. Po jeho smrti se stala dědičkou Františka Romana Desfoursová. Po smrti a jejích dětí převzal panství pozůstalý manžel Karel Theodor Sturmfeder. Karel Strumfeder se podruhé oženil. (Jeho syn Otakar byl psychicky narušený hoch, v dětství se o něj staral místní učitel Ondřej Šváb a od roku 1847 kněz – buditel František Pravda). V roce 1898 převzal panství Bohumil Henneberg-Spiegel a spravoval ho až do své smrti roku 1934. Zámek, včetně renesanční části, se zachoval dodnes. Třípatrová věž s hodinami nepřežila socialistickou péči a zřítila se v červenci roku 1976, tedy 245 let po výstavbě nového zámku.

Zámek dnes vlastní soukromá firma. Veřejnosti je přístupná zámecká kaple sv. Valburgy, při bohoslužbě, která se koná 1x za měsíc. V kapli jsou také pořádány koncerty duchovní hudby.

Opuštěná Zdouň

Na mírném návrší za městečkem, ve směru na Tedražice, stojí osamocený románsko-gotický kostel sv. Vavřince. Kostel je poslední památkou na starou osadu rýžovníků zlata, nazývanou Vzduny. Kdy osada zmizela z povrchu zemského není přesně známo. A proč tomu tak bylo, to už ví jenom pověsti.

Jedna z nich vypravuje, že se stala obětí msty husitských bojovníků, jimž zdejší obyvatelstvo odmítlo dát potravu a píci pro koně. Druhá z legend klade zánik vesnice až do dob třicetileté války. Tehdy tu prý byl zakopán poklad dvanácti stříbrných apoštolů. Poslední kdo o nich věděl, byl hrobař Lupíšek, ale i ten z vesnice nakonec utekl. Hřbitov okolo kostela slouží dodnes Hrádku a nedalekým Tedražicím. K věčnému spánku tu v minulosti uložili i obrozeneckého kněze a spisovatele Františka Pravdu. Zachovala se i kostnice, dnes již bez kostí, ty byly v minulosti zakopány na zdejším hřbitově.

Zbynice

Sv. Vavřinec na Zdouni není jediným románským kostelem v těsné blízkosti Hrádku. Také kostel ve Zbynicích pamatuje dobu, kdy se svět loučil s románským uměním a vítal nastupující gotiku. Kostel Zvěstování Panny Marie je ještě něčím pozoruhodný. Z kostelní věže shlíží na kolemjdoucí několik kamenných hlav.

Kde bydlela princezna se zlatou hvězdou na čele?

Víte, kde žila princezna se zlatou hvězdou na čele? No přece v Kašovicích, na malé tvrzi mezi Hrádkem a Kolincem. Dochované zbytky tvrze si dodnes můžete prohlédnout na kopci nad stejnojmennou obcí. Tvrz to nebyla velká, bylo to jen dvoupatrové stavení, které ani nebylo obehnáno příkopem. Zřejmě šlo o lovecký nebo strážní zámek. Kdy a kým byla tvrz založena není známo. V 16. století již byla pustá. Pověst o Kašovické princezně, jejíž čelo zdobila zlatá hvězda, zaznamenal v 19. století německý historik František Alexandr Heber.

Doprava:

Hrádek je od Sušice vzdálen pouhých 6 km po silnici č. 187. Autobus jezdí ze Sušice z autobusového nádraží (nást. č. 1) často, cesta trvá asi 20 min. Vlakem se do Hrádku dostanete také, asi za 30 min.

Martin Lorenc