Zatímco někdejší královské město Sušice se může chlubit „pouhou“ památkovou zónou, nedaleká vesnice Dobršín je rovnou vesnickou památkovou rezervací. Malá vesnice Dobršín leží na staré cestě z královské Sušice k hradu Rabí, pouhé 4 km severovýchodně od centra města. Do Dobršína se tedy můžete vydat pěšky.

Historie Dobršína

První písemná zmínka o vesnici pochází již z roku 1372. Roku 1584 prodal císař Rudolf II. Dobršín Sušici. V majetku královského města vesnice zůstala až do poloviny 19. století, kdy v důsledku správních reforem získala samostatnost. Od té doby nad blahem Dobršína dbal volený starosta a obecní úřad. Přirozený vývoj selských dvorů zde přerušil vznik zemědělského družstva. V roce 1995 bylo jádro vesnice pro své zcela mimořádné urbanistické a architektonické kvality prohlášené vládou České republiky za vesnickou památkovou rezervaci.

Stěhovavá škola

Dobršín neměl až do roku 1860 školní budovu. Vyučovalo se na statcích, vždy jeden rok v jednom statku. Vyučovalo se ve světnicích, aniž by byl běžný provoz hostitelského dvora jakkoliv narušen. Teprve v roce 1860 se vesnice zmohla na vlastní školní budovu, ani ta však nesloužila věčně. Roku 1911 si dobršínští postavili novou, krásnou školní budovu. Určitě ji poznáte, její průčelí dodnes zdobí portrét Jana Amose Komenského. Ani tato budova svému účelu již neslouží, v Dovršíně nejsou děti, škola byla zrušena.

Co tam uvidíte?

Zástavba Dobršína je soustředěna po obvodu nevelké protáhlé návsi. Naleznete tu především tzv. domy špýcharového typu, v nich síň domu přímo navazuje na sýpku. K nejstarším stavbám ve vsi patří sýpky usedlostí čp. 8 a 9, velmi starého původu je také sýpka v čp. 1. Budovy pamatují patrně druhou polovinu 17. století. Nejvíce se však ve zdejší architektuře uplatnilo pozdní baroko a klasicismus. Kaple na západní straně návsi, je z roku 1869. Vesnice si svůj starodávný půvab zachovala dodnes a tak si tu budete připadat jako v časech, kdy zde žili pyšní sedláci a škola se stěhovala od domu k domu. Dobršín rozhodně stojí za krátkou návštěvu.

Doprava:

Autem: Dobršín je od Sušice vzdálen 4,67 km po silnici č. 169.

Autobusem: Z autobusové zastávky Sušice, nábřeží, cesta trvá asi 10 min.

Vlakové spojení do Dobršína neexistuje.

V Dobršíně zaparkujete bez problémů.

Martin Lorenc