Virtuální sídlo je v současné době stále populárnější alternativou kamenné kanceláře. Jaké jsou jeho výhody a postupy při jeho zřízení?

Virtuální sídlo – alternativa místo pronájmu drahých kanceláří

Společnosti, které pronajímají virtuální sídla, jsou komerční budovy vybavené zasedací místností a kanceláří, do které můžete své klienty na základě předchozí domluvy pozvat na obchodní schůzku.

Tyto prostory jsou zařízeny tak, aby působily na vaše obchodní partnery, jako by šlo o vaši soukromou kancelář. Virtuální sídlo má svou recepci. Každý zaměstnanec recepce je plně seznámen s vaší firmou, firemní strategií a doplňkovými službami, které jste si objednali spolu s pronájem virtuální kanceláře.

Recepční vás zastupuje v případě příchodu návštěvy, kterou profesionálně přivítá a sdělí jí důvod vaší nepřítomnosti. O návštěvě budete bezprostředně informováni.

Virtuální sídlo si zakládá stále více malých podnikatelů i velkých firem. Největší výhodou je značná úspora finančních prostředků vynaložená za pronájem drahých kanceláří či nebytových prostor.

Virtuální sídlo mají podnikatelé a firmy zapsané v obchodním nebo živnostenském rejstříku jako registrační sídlo společnosti, na kterém nemusí být osobně přítomni.

Virtuální sídlo

Výhody virtuálního sídla

Virtuální sídlo vystupuje navenek jako vaše oficiální kancelář, bez nutnosti vaší fyzické přítomnosti.

Recepce přijímá veškerou korespondenci a balíky, které na základě smluvní dohody zasílá na předem domluvenou adresu, popřípadě otevírá a skenuje poštu, kterou následně zasílá na váš e-mail

Přijímá vaše návštěvy, o kterých jste bezprostředně informování

Přijímá nebo přesměruje hovory, odpovídá na e-maily, vyřizuje vzkazy

vyřizuje další administrativní činnosti

S virtuálním sídlem máte stejnou kontaktní adresu, tato adresa zůstává neměnná i v případě, pokud měníte změnu provozovny nebo nebytových prostor. 

vaše soukromí je díky adrese virtuálního sídla zcela chráněno

Prostřednictvím využití virtuálního sídla získáte prestižní adresu, která je v současné době stále žádanější jak ze strany vašich zákazníků, tak ze strany obchodních partnerů. Lukrativní adresou získáte potřebou prestiž pro budování své značky.

Díky lukrativní adrese získáte také nové zákazníky a možnost rozšíření působnosti své firmy.

Nyní proto není žádnou výjimkou, že firmy nabízející virtuální sídla nabízí své služby také v jiných městech po celé České republice. Expanzí do ostatních regionů České republiky získáte prestiž nejen na vizitkách, ale také u svých partnerů. Zhodnotíte svou firmu a vaše podnikání bude díky doplňkovým službám každého virtuálního sídla mnohem jednodušší.

Cena za virtuální sídlo se liší dle lokalit. Centrum města je vždy nejdražší, ovšem nejvíce se cena odvíjí od poptávky klientů, vzhledu nemovitosti a vybavením kanceláře a zasedací místnosti. 

Při výběru sídla se vždy informujte o nabízených službách dané společnosti. Zajímejte se, jakým způsobem uveřejní vaší společnost na nemovitosti. Označení firmy je nutné z hlediska platné legislativy České republiky.

Jak si objednat virtuální sídlo

Při výběru sídla dbejte na to, zda poskytovatel služby plní zákonné podmínky, jako například označení sídla na budově.

Celý proces zřízení sídla trvá několik minut. Poskytovateli služby stačí předat údaje vaší firmy dopředu prostřednictvím telefonu nebo e-mailu. Na základě těchto údajů vám bude připravena smlouva o službě včetně souhlasu s umístěním sídla.

Pro koho je výhodná virtuální kancelář

pracujete-li raději v pohodlí svého domova

potřebujete-li si sjednat obchodní schůzky ve městě, kde nemáte kancelář

pronajímatel nebytových prostor vám neumožnil sídlo společnosti v jeho nemovitosti

Virtuální sídlo je stále oblíbenější alternativa reprezentativního místa pro vaše občasné schůzky s obchodními partnery nebo institucemi. Virtuálním sídlem získáte plnohodnotnou alternativu pro zápis do živnostenského nebo obchodního rejstříku.

Martin Lorenc